Pentatlonas 2023

2023 01 22 Šiauliai vėl primins kas yra klasikinis darts žaidimas Pentatlonas.

Tai jūsų meistriškumo ir ištvermės patikrinimas.

REGISTRACIJA iki 2023.01.19 22:00


Užsiregistravę dalyviai
Registracija varžybų vietoje tik esant vietos lentelėse.
Užsiregistravus daugiau nei 20 dalyvių, žaidėjai bus skirstomi į 2 grupes pagal pajėgumą. MNoterys ir vyrai žaidžia kartu.
Dalyvio startinis mokestis 10 €.

Penatatloną sudaro sekančios rungtys:
1. Pirma žaidžiami 4 susitikimai 501 kur taškai skaičiuojami sekančiai: pergalė lege – 2 taškai. Papildomi taškai skiriami uždarymas 10-12 stėlyte – 4 taškai, 13-15 strėlyte 3 taškai, 16-18 strėlyte – 2 taškai, 19-21 – 1 taškas. Papildomi taškai skiriami surinkus 95-130 taškų trimis strėlytėmis – 1 taškas, 131-159 – 2 taškai, 160-180 – 3 taškai.
2. Antras žaidimas ir pirma papildoma rungtis 1 legas 1001. Taškai skiriami sekančiai: pergalė – 2 taškai, Papildomi taškai skiriami surinkus 95-130 taškų trimis strėlytėmis – 1 taškas, 131-159 – 2 taškai, 160-180 – 3 taškai.
3. Trečias žaidimas vėl 4 susitikimai 501 . Taškų skaičiavimo taisyklė galioja kaip ir 1 punkte.
4. Ketvirtas žaidimas ir antra papildoma rungtis shanghay. Šios rungties metu žaidėjas meta po 3strėlytes į vieną sektorių. Pradedama 1 ir baigiama 9. Pataikius į paprastą sektoriaus dalį gaunamas 1 taškas, pataikius į dvigubą gaunami 2 taškai, pataikius į trigubą, gaunami 3 taškai. Trimis strėlytėmis pataikius į vieno sektoriaus viengubą, dvigubą ir trigubą sektoriaus dalį prie surinktų 6 taškų skiriami papildomi 6 taškai. Viso viename sektoriuje galima surinkti 12 taškų. Skaičiuojami surinkti taškai nuo 1 iki 9 sektoriaus ( suma ).
5. Penktas žaidimas vėl 4 susitikimai 501 . Taškų skaičiavimo taisyklė galioja kaip ir 1 punkte.
6. Šeštas žaidimas ir 3 papildomas 2001 Taškai skiriami sekančiai: pergalė – 2 taškai, Papildomi taškai skiriami surinkus 95-130 taškų trimis strėlytėmis – 1 taškas, 131-159 – 2 taškai, 160-180 – 3 taškai.
7. Septintas žaidimas vėl 4 susitikimai 501 . Taškų skaičiavimo taisyklė galioja kaip ir 1 punkte.
8. Aštuntas žaidimas ir 4 papildomas yra Halve-it. Šiame žaidime yra sekančios taisyklės:
a. Žaidėjas pirmomis 3 strėlytėmis meta į sektorių 20 kur taškai skiriami – viengubas sektorius 1 taškas, dvigubas 2 taškai , trigubas 3 taškai.
b. Sekančios 3 strėlytės metamos į sektorių 16 kur taškai skiriami – viengubas sektorius 1 taškas, dvigubas 2 taškai , trigubas 3 taškai.
c. Sekančios 3 strėlytės metamos į sektorių dvigubas 7. Už kiekvieną pataikymą skiriami 2 taškai.
d. Sekančios 3 strėlytės metamos į sektorių 14 kur taškai skiriami – viengubas sektorius 1 taškas, dvigubas 2 taškai , trigubas 3 taškai.
e. Sekančios 3 strėlytės metamos į sektorių trigubas 10, kur taškai skiriami už kiekvieną pataikymą į trigubą 10 ( po 3 taškus ).
f. Sekančios trys strėlytės metamos į sektorių 17 kur taškai skiriami – viengubas sektorius 1 taškas, dvigubas 2 taškai , trigubas 3 taškai.
g. Sekančios 3 strėlytės metamos į centrą ( BULLS ) kur taškai skiriami sekančiai: pataikymas 25 – 1 taškas, pataikymas 50- 2 taškai.
Pabaigoje sumuojami visi surinkti taškai.
9. Devintas žaidimas vėl 3 susitikimai 501 . Taškų skaičiavimo taisyklė galioja kaip ir 1 punkte.
10. Dešimtas žaidimas ir 5 papildomas yra RBD. Šio žaidimo metu kiekvienas žaidėjas per 14 serijų ( 42 strėlytėmis ) turi pataikyti kuo daugiau dvigubų sektorių , pradedant 1. Pereiti į kitą sektorių galima tik pataikius į pirmąjį. Tai yra, kol nepataikėme į 1 negalime mesti į 2, Ir taip toliau. Taškai skaičiuojami sekančiai – po 2 taškus už kiekvieną uždarytą dvigubą sektorių per 14 serijų ( 42 strėlytes ).
11. Vienuoliktas ir paskutinis žaidimas vėl 2 susitikimai 501 . Taškų skaičiavimo taisyklė galioja kaip ir 1 punkte.
Nugali žaidėjas surinkęs didžiausią taškų sumą per visus žaidimus.

Žaidimo metu į centrą nemetama.
Žaidimą visada pradeda lentelėje nurodytas žaidėjas ( kai žaidžiama iki 2 legų 501.
Žaidžiant 1001 ir 2001 žaidimą pradeda „ centrą „ laimėjęs žaidėjas.

X